Vabatahtlik Likvideerimine, filiaalide ja esinduste Välismaiste Juriidiliste isikute Kasahstanis

Paljud juriidilised isikud, sh mitteresidendist juriidilised isikud (edaspidi"Juriidilised isikud"), mis, kui läbi nende äritegevuse tihti silmitsi vajadusega laiendada oma äri mitte ainult oma riigi piires põhikirja, vaid ka esinemine erinevates piirkondades samutiVabariigi õigusaktide Kasahstani näeb ette äriregistris filiaali ning esindused mitteresidendist äriühingute Kasahstani Vabariigi. Õiguslikud aspektid, mis on seotud äriregistris filiaali ning esindused on reguleeritud tsiviilseadustiku Kasahstani Vabariigi ja Õigus"on state registreerimine juriidiliste isikute ja nende filiaalide ja esinduste (edaspidi"Seadus"). Registreerimise protseduur ise on reguleeritud"Juhiseid state registreerimine juriidiliste isikute ja registreerimine filiaalid ja esindused"(edaspidi"Juhendamise'). Seega juhul, kui on vaja luua välismaise juriidilise isiku filiaali või esinduse territooriumil Kasahstani Vabariigi, välisriigi juriidiline isik peab järgima protseduure ja sätteid nimetatud õigusakte. Koos lõpetamist teatud ettevõtluse projektid ettevõtted seisavad tihti silmitsi vajadusega kõrvaldada eelnevalt kindlaks struktuuriüksuste esindajad emb-kumb või esindused. Väärib märkimist, et arvestades, et menetluse registreerimise struktuuriüksuse juriidilise on piisavalt selge, et vabatahtliku likvideerimise struktuuriüksuse, mis meie arvates nõuab mitmeid selgitusi. Nimelt, me usume, et see on oluline kaaluda mõningaid aspekte, mis on seotud ettenähtud menetlustoiminguid vajalik likvideerimise struktuuriüksuse juriidilise isiku (likvideerimine). Võttes arvesse olemasolevaid õigusnorme, mis on seotud selle teema, vabatahtliku likvideerimise struktuuriüksuse juriidilise isiku eeldab esitamist järgmised dokumendid, et registreerinud asutus: Saamist või muu dokument, mis kinnitab maksmise vastav tasu seotud filiaali (esinduse) likvideerimine. Me usume, et eespool esitatud loetelu ei ole lõplik ning tuleb täita järgmistel põhjustel. Esiteks, filiaalide ja esinduste ei ole eraldi juriidiline isik seaduse alusel Vabariigi ja Kasahstani. Seega, näiteks pole asutuse otsustada meetmete enda likvideerimine. See asutus, tegelikult kuulub erandkorras juriidiline isik, kes varem võttis otsus asutamise kohta; see filiaal (representative office).

Lugedes küna korras likvideerimise toodud Juhiseid, üks võib saada arusaam, et filiaali või esinduse saab kõrvaldada ilma volitatud otsuse asutaja juriidiline isik ise.

Siiski, kuna see on filiaali või esinduse ja mõlemad on piiratud teovõime, selline järeldus on ekslik. Teiseks, kui üks atribuutide individualiseerimine struktuuriüksuse võib olla pitsat.

Koos likvideerimise struktuuriüksuse pitser peab ka olema hävitatud. Siiski Õpe ei ole mitte arvestada seda aspekti, kas.

Kolmandaks, me usume, et võlausaldajate ja vastaspoolte kohta, et juriidiline isik peab olema teadlik likvideerimine, oma struktuuriüksuse, nagu äritehingute vahel üksuse ja võlausaldajate erineval saab teha läbi oma filiaali või esinduse likvideerimisel.

Neljandaks tuleb märkida, et Juhis on toodud ka, et maksuhaldurile andma teavet seoses tasumata maksud ja tasud, mis kuuluvad väljamaksmisele struktuuri-üksuse ning juriidilise üksuse andmete põhjal välja otsitud andmebaasist Riigi Ettevõtte tunnuskoodid registris.

Teisisõnu, maksuhaldur esitab teabe puudumisel (olemasolu) mis tahes kohustused struktuuriüksuse enne, kui valitsus.

Juhul, kui seal on mingit vastutust, filiaal või esindus peab täitma selline maksukohustus viisil, mis on ette nähtud Maksu Kood. Kui puudub vastutus, maksuhaldur annab registreerinud asutuse tunnistus, mis kinnitab, et puuduvad kohustused. Kui loed seda sätet Juhendamine taotleja võib saada mulje, et nimetatud Tulumaksu asutused peaksid võtma meetmeid, et anda teavet kohustused oma. Pealegi grammatiline tõlgendamine ning selle sätte mulje on, et maksuhaldurid viia läbi neid toiminguid üksnes andmete alusel Riikliku Ettevõtte tunnuskoodid registris. Nagu me aru saan, registreerimine asutus omakorda peaks sisestage esialgsete andmete seotud likvideerimise struktuuriüksusele juriidiline isik. Siiski, kohaldatakse Tulumaksu Kood Kasahstani Vabariigi (edaspidi"Maksu-Kood"), näeb ette mitmeid olulisi punkte, mis on seotud likvideerimine. Näiteks Artikli kolmkümmend seitse Maksu-Kood, määrab nende täitmise järjekorra maksu kohustusi juriidilise isiku allutada likvideerimine, samuti tegevuse lõpetamise struktuuriüksusele mitteresidendist juriidilise isiku Kasahstani Vabariigi. Selle klausli kolmteist kommenteeris artikkel näeb ette, et täita maksude kohustused struktuuriüksusele välisriigi juriidilise läbinud likvideerimine tuleb läbi viia vastavalt menetluse taotluse esitamist tulumaksu auditeid. Seega, kui maksuhaldur läbi viia maksude auditi, mis põhineb eespool nimetatud Maksu kohaldamise läbi dokumentide kontrolli, kuid mitte viisil see põhineb teabel, mis on Riikliku Ettevõtte tunnuskoodid registris. All alapunkt punkti, Tootenumber: Maksu-Kood, milles on sätestatud mõisteid, liike ja vorme maksurevisjoni, eelkõige auditi, mis on sätestatud Artiklis kolmkümmend seitse Maksu-Kood, mis on nimetatud likvideerimise auditi viidates põhjalik maksu-audit. Tuleb meeles pidada, et vastavalt alapunkt, §, Tootenumber: Maksu-Kood, näiteks auditi seotud plaaniväliste auditite ja toimub likvideerimise struktuuriüksuse mitteresidendist juriidiline isik. Juhindudes kõiki eespool nimetatud normide ja argumendid, me usume, et see oleks hind, et määrata kindlaks likvideerimise struktuuriüksuste välismaise juriidilise isiku nõuavad maksu-audit. Praegu ei ole piisavalt ja piisava selguse osas selles küsimuses kohaldatakse Õpet. Viiendaks, rakendamise vabatahtliku likvideerimise juriidilise isiku, lisaks pakkuda sertifikaadi puudumisel maksuvõlad, Juhendamine annab ka andmise sertifikaadi puudumisel tagantjärele tollimaksud ja tolli teenustasu. Selline teave on esitatud taotlus, veelgi suunatud territoriaalse jagunemise riigi tulude Komitee Rahandusministeeriumi Kasahstani Vabariigi. Me usume, et see on oluline panna tähele, et Kasutusjuhend"sätted, mis on seotud likvideerimise struktuuriüksuse juriidilise ei anna piisavalt viide vajalikkust, läbiviimise tollikontrolli. Üldiselt praktikas võib esineda olukordi, kui struktuuriüksuse juriidilise isiku käigus oma äri võib teha teatud tüüpi tollioperatsioonide. Seega, me näeme, mõningaid puudulikkus ja vähene selgus sisu Juhendamise valdkonnas korra likvideerimise struktuuriüksuse välisriigi juriidiline isik. Võttes seda arvesse, ja me usume, et see oleks asjakohane soovitada järgmist redaktsioon selle konkreetse sätte Õpet kohaldatakse likvideerimis-ettevõtte (majandus) üksuse struktuuriüksus:"järgmiste dokumentide loetelu, mis tuleb esitada registreerinud asutusele menetluse algatamise vabatahtliku likvideerimise filiaali (esinduse) juriidilise:)kviitungi või muu dokument, mis kinnitab maksmine registreerimise pangaautomaadist (eemaldamine) registreerimise kohta filiaali (esinduse))Resolutsioon omaniku juriidiline isik või tema volitatud asutus või omanik juriidilise isiku poolt volitatud koostisosa dokumendid likvideerimise filiaali (esinduse) juriidilise isiku, mille pitsat on juriidilise)dokument, mis tõendab kohta teabe avaldamise filiaali (esinduse) likvideerimise ametlike väljaannete talitus justiitsministeerium Seega, me usume, et kasutusele on kavandatud muudatusi arvesse läbivaatamise juhendis kaitsta kõigi sidusrühmade huve suuremal määral, samuti aitaks see vältida viivitusi likvideerimisel struktuuri-üksus juriidiline isik, ohtu mis on tingitud asjaoludel, mis on esitatud käesolevas artiklis. Disclaimer: Kui on tehtud kõik jõupingutused, et tagada täpsus väljaande, see ei ole mõeldud, et anda õigusnõu, sest üksikud olukorrad on erinevad ja tuleks arutada ekspertide ja - või advokaat.