Juristid Korea online. Korea advokaadid, suurim õiguslik portaal.


Kauba uuesti kasutusele pärast parandamist või muutmist Korea - Õigusliku Teabe Instituut


Käesolevas jaos sätestatud reegleid

mis kehtivad eesmärgil saada tollimaksust kauba tagastada pärast parandamist või muutmist ja sõltumata nende päritolust

et käesoleva jao nõuded on täidetud

on abikõlblikud tollimaksust.