Eeskirjad, transportReeglid Transport ja addenda lisa on kättesaadav aadressil keskse halduse AS EVR Cargo Juhatus asub Tallinnas, Toompuiestee kolmkümmend viis ja antud kodulehel. Reeglid Transport moodustavad dokument, mis reguleerib enamus õiguslikud ja tehnilised küsimused seoses raudtee transport. Vastavalt raudteeseadus raudtee transport-ettevõtja võib ette näha ühistranspordi teenuseid sõitjaid või teisi raudteeveoteenuseid avalikul raudtee üksnes selle põhjal, Eeskirjad, Transport. Oma Eeskirjad Transport raudtee autoveo-ettevõtja sätestatud, transpordi tingimused reisijate-või kaubavedu alusel liiki kauba või raudteeveeremi.

aasta Direktiivi Nr siseministri, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi, eesti Raudtee Ltd Reeglid Transport kiideti heaks. Vastavalt raudteeseadus ja et Tegevdirektor Eeskirjade Transport jõustus kakskümmend kaks November.

Transpordi teenused AS EVR Cargo viiakse läbi vastavalt hetkel kehtivatele Eeskirjadele Transport

Valideerimise Reeglid Transport ja muudatused on teema pädevusele Tehnilise Järelevalve amet